13 Temmuz 2016 Çarşamba

Present Simple Tense: Özne Fiil Uyumu

(Subject-Verb Agreement)

Alıştırmalar:

1. The books (is/are) on the table in the living room.

2. German (is/are) a difficult language to learn.

3. January and March (have/has) 31 days.

4. He (drive/drives) too quickly.

5. Tuesday and Wednesday (is/are) very long days for Alison.

6. My father (want/wants) to buy a car.

7. January (have/has) 31 days.

8. The Nile River (flow/flows) from south to north.

9. A trip from here to Istanbul (take/takes) about 24 hours.

10. Tomorrow's homework (begins/begin) on page 35.
16 Haziran 2016 Perşembe

Question Tags (2/2)

Question tags ile ilgili kuralları açıkladığım yazının birinci bölümü için şuraya tıklayabilirsiniz. 

SIMPLE PRESENT TENSE (BE)
-I am …, aren’t I?
-You are …, aren’t you?
-He/she/it is …, isn’t he/she/it?
-We are …, aren’t we?
-They are …, aren’t they?

-I am not …, am I?
-You are not …, are you?
-He/she/it is not …, is he/she/it?
-We were not …, were we?
-They are not …, are they?

SIMPLE PRESENT TENSE (other Verbs)
-I VERB …, don’t I?
-You VERB …, don’t you?
-He/she/it VERB(s) …, doesn’t he/she/it?
(Örnek: She works, doesn’t she?) (Simple Present Tense cümle yapısını hatırlamak için şuraya tıklayabilirsiniz). 
-We VERB …, don’t we?
-They VERB …. don’t they?

-I do not VERB ..., do I?
-You do not VERB …, do you?
-He/she/it does not VERB …, doesn’t she?
-We do not VERB …, do we?
-They do not VERB …, do they?

PRESENT CONTINUOUS TENSE:
-I am VERB(ing) …, aren’t I?
-You are VERB(ing) …, aren’t you?
-We are VERB(ing) …, aren’t we?
-He/she/it is VERB(ing) …, isn’t he/she/it?
-They are VERB(ing) …, aren’t they?

SIMPLE PAST TENSE (BE)
-I was …, wasn't I?
-You were …, weren’t you?
-He/she/it was …, wasn’t he/she/it?
-We were …, weren’t we?
-They were ..., weren’t they?

SIMPLE PAST TENSE (Other Verbs)
-I PAST VERB (eg. wrote) …, didn’t I?
-You PAST VERB …, didn’t you?
-He/she/it PAST VERB …, didn’t he/she/it?
-We PAST VERB …, didn’t we?
-They PAST VERB …, didn’t they?

PAST CONTINUOUS TENSE:
-I was VERB(ing) …, wasn’t I?
-You were VERB(ing) …, weren’t you?
-We were VERB(ing) …, weren’t we?
-He/she/it was VERB(ing) …, wasn’t he/she/it?
-They were VERB(ing) …, weren’t they?


PRESENT PERFECT TENSE:
-I have VERB (PAST PARTICIPLE. Eg. written) …, haven’t I?
-You have VERB (PAST PARTICIPLE) …, haven’t you?
-We have VERB (PAST PARTICIPLE) …, haven’t we?
-He/she/it VERB (PAST PARTICIPLE) …, hasn’t he/she/it?
-They VERB (PAST PARTICIPLE) …, haven’t they?

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE: 
-I have been VERB(ing) …, haven’t I?
-You have been VERB(ing) …, haven’t you?
-We have been VERB(ing) …, haven’t we?
-He/she/it has VERB(ing) …, hasn’t he/she/it?
-They have VERB(ing) …, haven’t they?

PAST PERFECT TENSE:
-I had VERB(PAST PARTICIPLE) …, hadn’t I?
-You had VERB (PAST PARTICIPLE) …, hadn’t you?
-We had VERB (PAST PARTICIPLE) …, hadn’t we?
-He/she/it had VERB (PAST PARTICIPLE) …, hadn’t he/she/it?
-They had VERB (PAST PARTICIPLE) …, hadn’t they?

PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE:
-I had been VERB(ing) …, hadn’t I?
-You had been VERB(ing)  …, hadn’t you?
-We had been VERB(ing) …, hadn’t we?
-He/she/it had been VERB(ing) …, hadn’t he/she/it?
-They had been VERB(ing) …, hadn’t they?

SIMPLE FUTURE TENSE (will):
-I will VERB …, won’t I?
-You will VERB …, won’t you?
-We will VERB …, won’t we?
-He/she/it will VERB …, won’t he/she/it?
-They will VERB …, won’t they?

SIMPLE FUTURE TENSE (be going to):
-I am going to VERB …, aren’t I?
-You are going to VERB …, aren’t you?
-We are going to VERB …, aren’t we?
-He/she/it is going to VERB …, isn’t he/she/it?
-They are going to VERB …, aren’t they?

SIMPLE FUTURE CONTINUOUS TENSE (will):
-I will be VERB(ing) …, won’t I?
-You will be VERB(ing) …, won’t you?
-We will be VERB(ing) …, won’t we?
-He/she/it will be VERB(ing) …, won’t he/she/it?
-They will be VERB(ing) …, won’t they?

SIMPLE FUTURE CONTINUOUS TENSE (be going to):
-I am going to be VERB(ing) …, aren’t I?
-You are going to be VERB(ing) …, aren’t you?
-We are going to be VERB(ing) …, aren’t we?
-He/she/it is going to VERB …, isn’t he/she/it?
-They are going to be VERB(ing) …, aren’t they?

THERE:
-There is some time, isn’t there?
-There is no time, is there?
-There are five boys in class, aren't there?
-There aren't any books here, are there?

THIS/THAT:
-This is mine, isn't it?
-That is not a new toy, is it?

HAVE GOT/HAS GOT:
-She has got three sisters, hasn't she?
-They have not got any cars, have they?

OTHERS (Eg. Modals. Eg. can/could/should/must//might/should have/could have/must have etc)
Eger cumlenin icerisinde modals, yani kiplik var ise, question tag de aynisini kullanir. Birkac ornek asagida verilmistir.

CAN:
-I can …, can’t I?
-He/she/it can …, can’t he/she/it?
-You/we/they can …, can’t you/we/they?

COULD: 
-I could …, couldn't I?
-He/she/it could …, couldn’t he/she/it?
-You/we/they could …, couldn’t you/we/they?

COULD HAVE:
-I could not have …, could I?
-He/she/it could not …, could he/she/it?
-You/we/they could not …, could you/we/they?

MUST: 
-I must …, mustn’t I?
-He/she/it must …, mustn’t he/she/it?
-You/we/they must …, mustn’t they?


Alıştırmalar:
Örnek: Aylin smokes a lot, doesn't she?

1. He is the richest man in the world, _________?

2. You'll meet Shirley tomorrow, __________?

3. We won't be leaving until tomorrow, __________?

4. You've already been to that restaurant before, __________?

5. Remziye can't speak English very well, __________?

6. They don't have a big house, ___________?

7. My best friend has a lovely hair, ___________?

8. Your grandmother has never been out of her village, __________?

9. It was an amazing book, __________?


10. You're seeing Jayden on Tuesday, __________?

1 Haziran 2016 Çarşamba

Question Tags (1/2)

Question tags Türkçe'de "değil mi, tamam mı, -de/-da" gibi karşılığı olan ve cümlelerin sonuna getirilen kısa sorulardır. Özellikle de sözlü dilde sıklıkla kullanılırlar. 


Question tags bazen sorunun cevabını öğrenmek için, bazen ise zaten bildiğimiz cevabı teyit etmek için kullanılır. Bu iki tür arasında söylerken ses tonumuzda değişiklik gerekir. 

*Eğer sorunun cevabını BİLMİYOR isek: Cümlenin sonunda, yani question tag sırasında sesimizin tonu artar, tıpkı normalde de bir soru sorarken 'tamam mı?' derkenki gibi. 
*Eğer sorunun cevabını BİLİYOR isek: Ses tonumuz azalır cümlenin sonunda. 


KURALLAR:

1.Tag questions cümlede kullanılan zamanın (tense) yardımcı fiili kullanılarak yapılır. Question tag yapabilmek için cümledeki yardımcı fiili ve cümle içerisinde kullanıldığı zamanı bilmek gerekir. Cümle olumlu ise tag olumsuz, cümle olumsuz ise tag olumlu olur. Bu tür sorularda, virgülden sonra, yani 'tag question'ı oluştururken, yardımcı fiilden sonra daima cümlede bahsi geçen şahıs zamiri kullanılır ('I, he, she, it' vs). 

Örnek: 

He is a writer, isn't he? 

Alice won't come over, will she? (ismi iki kere kullanmak yerine, he/she/it, yani şahıs zamiri kullanılır tag question yaparken).

You work as a teacher, don't you?

She hasn't met him, has she?


2. Diğer önemli nokta ise cümlenin anlamının olumlu olup olmayışı. Yani cümlede kullanılan fiilin manası olumlu ise (cümle normalde olumsuz cümle yapısında olmasa dahi, diğer bir deyişle, cümlede 'not' olmasa dahi), tag olumsuz, cümle/fiilin anlamı olumsuz ise tag olumlu olmalıdır. 

Örnek: 

There is no milk in the fridge, is there?

3. İstisnalar bulunmaktadır. 

Örnek: 

I am clumsy, aren't I? (Değil mi anlamında kullanılan olumsuz question tag cümlelerinde, cümledeki olumlu 'am', question tag'de 'aren't' olur.)

Don't eat, will you? (Yeme, tamam mı?)

Come over tomorrow, will you? (Yarın bize gel, tamam mı? gibi bir anlama geliyor. Öneriden çok neredeyse bir emir var). 

Let's play, shall we? (Bu bir öneri niteliğinde, 'haydi oynayalım, ne dersin' gibi bir anlamı var. Let's ile olanlarda 'shall' gelir.)

They used to visit us, didn't they? (Eskiden bizi ziyaret ediyorlardı, değil mi?)

Not: Bir sonraki derste hangi tür cümlelerde question tags için hangi eklerin geldiğini bir liste halinde sizinle paylaşacağım. Ayrıca her zamanki gibi sonrasında da sizin için alıştırmalar ekleyeceğim. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Keyifli çalışmalar. 

Güncelleme: Yazının ikinci bölümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

8 Nisan 2016 Cuma

Customer, Consumer and Client

İngilizce’deki bu üç kelime sıklıkla birbiriyle karıştırılan, kafa karıştıran, öğrenme aşamasındakilerin aradaki farkı bulmakta zorlandığı kelimelerdendir. Bugünkü hedefim, bu kelimelerin daha kolay anlaşılabilmesini sağlamak.

Customer: Belli bir dükkan ya da iş yerinden birşeyler satın alan kimse. Türkçe’deki en iyi karşılığı ’müşteri’ kelimesidir. 
Örnek: I love it when the customers come back for more.

Consumer: Daha çok teori bazli durumlarda, örneğin ekonomi üzerine hazırlanan bir raporda kullanılan ve daha cok ’tüketici’ anlamına gelen, bir kimsenin kendisi icin kullanmak/yemek/tüketmek amaçlı bir maddeyi yahut servisi sat
ın alması durumunda kullanılan bir kelimedir. 
Örnek: Businesses need to identify consumer trends and needs.
Örnek: Customers buy, consumers use. 

Client: Yine Türkçe’deki ’müşteri’ kelimesine denk gelen bir kelimedir. Profesyonel bir şirket ya da organizasyonun sunduğu bir hizmeti (su tesisati ile ilgili bir durum, eğitim ya da sağlık hizmeti, yasal hizmet vs gibi) satın alan kimsedir. Customer kelimesi ile en önemli farkı da burada bulunmaktadır: profesyonel bir kişi, grup ya da şirketten hizmetini satın alan kimse olması.
Örnek: Yesterday, I spent all day designing a new website for a client. 

Bu kelimelerin anlamı birbiriyle zaman zaman örtüşen ve hatta sıklıkla birbiriyle de yakinen ilintili olan ve bazen birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Örneğin; bir mağazaya giden kimse o mağazanın müşterisi (customer of that shop), o mağazanın sahibi olan şirketin müşterisi (client of the company) ve aldığı şeyin de tüketicisidir (the consumer of the particular thing(s) s/he buys).

Exercise:

1. .................... of essential oils are mostly young adults. 
2. His lawyer doesn't have a lot of ...................... .
3. I will close the shop for the day when the last .................... leaves. 
4. As an English tutor, I have had many ...................... . 
5. Do ................... prefer quantity or quality?
6. I am a regular ................... at my local organics shop. 
7. They need to understand the ...................... demand for it first. 

12 Ağustos 2015 Çarşamba

100 Sıklıkla Kullanılan Sıfatlar Listesi (100 Common Adjectives List)

afraid  (korkan/korkmuş)
alive (canlı/hayatta)
angry (kızgın)
annoyed (sinirli)
annoying (sinirlendirici)
apart (ayrı)
bad (kötü)
beautiful (güzel)
big (büyük)
boring (sıkıcı)
broken (kırık/bozuk)
busy (meşgul)
cheap (ucuz)
clear (net/açık)
close (yakın)
closed (kapalı)
cold (soğuk)
cool (serin/soğukkanlı/sakin)
dangerous (tehlikeli)
dark (koyu)
dead (ölü)
different (farklı)
done (bitmiş/tamamlanmış)
dry (kuru)
early (erken)
easy (kolay)
empty (boş)
excited (heyecanlı)
exciting (heyecan verici)
expensive (pahalı)
fake (sahte)
false (doğru olmayan/yanlış)
far (uzak)
fast (hızlı)
few (az/birkac)
fine (iyi/hoş)
finished (bitmiş)
first (ilk)
flat (yassı)
free (özgür/boş)
full (dolu)
good (iyi)
great (harika)
happy (mutlu)
hard (zor)
hard (katı)
heavy (ağır)
high (yüksek)
hot (sıcak)
huge (kocaman)
interesting (ilginç)
large (geniş/büyük)
last (sonuncu)
last (son)
late (geç)
light (hafif)
light (açık)
little (küçük)
long (uzun)
low (alcak/düşük)
many (pek çok)
mean (cimri/acımasız)
near (yakın)
new (yeni)
next (bir sonraki)
nice (hoş)
noisy (gürültülü)
old (eski)
old (yaşlı)
open (açık)
poor (fakir/zavallı)
pretty (hoş/sevimli)
quick (hızlı)
ready (hazır)
real (gerçek)
rich (zengin)
right (doğru/haklı)
sad (üzgün)
safe (güvenilir)
same (aynı)
short (kısa)
slow (yavaş)
small (küçük)
soft (yumuşak)
special (özel)
strange (tuhaf/garip)
strong (güçlü)
sure (emin)
surprised (şaşırmış/şaşkın)
tall (uzun)
tiny (küçücük)
tired (yorgun)
together (birlikte)
true (doğru)
ugly (çirkin)
warm (ılık)
weak (kuvvetsiz)
wet (ıslak)
wrong (yanlış)
young (genç)

21 Temmuz 2015 Salı

Present Simple Tense: To Be Verb (Olmak Fiiliyle Geniş Zaman)

İngilizce'de Geniş Zaman (Simple Present Tense) ayrıca 'olmak' fiiliyle, yani 'to be' fiiliyle de yapılır. Ancak cümle içerisinde kullanılan 'to be' fiili tam olarak 'olmak' anlamına gelmemektedir. Daha çok cümledeki sıfat yahut isim için 'dir-dır' gibi tamamlayıcı bir konumdadır. Bu zamanda kullanılan 'to be' fiilleri özneye göre cümlelerde şu şekillerde kullanılır:

To Be: Am, Is, Are

AM: I
IS: He, She, It (üçüncü tekil şahıs)
ARE: You, We, They (sen/siz ve çoğul şahıslar)


Olumlu Cümle Yapısı:
Subject (özne) + To Be (am/is/are) + Noun (isim)/Adjective (sıfat)

Olumsuz Cümle Yapısı:
Subject (özne) + To Be (am/is/are) + not + Noun (isim)/Adjective (sıfat)

Soru Cümlesinde 'To Be':
To Be (am/is/are) + Subject (özne) + Noun (isim)/Adjective (sıfat)
Question word (eg. What/Where) + To Be (am/is/are) + Subject + Noun (isim)/Adjective (sıfat)

Soru Cümlelerine Kısa Cevap:
Yes, I am.
Yes, he/she/it is.
Yes, you/we/they are.

No, I am not.
No, he/she/it is not.
No, you/we/they are not.


Örnek Çalışma:

1. _______ I late?

2. _______ they here?

3. He _______ hungry.

4. This _______ yours.

5. It ______ ______ a problem.

6. What _______ your name?

7. How old _______ your brother?

8. She _______ a nurse, she _______ _______ a doctor.

9. They _______ from Cyprus.

10. Tammy _______ a teacher.

Cevaplarınızı kontrol etmemi isterseniz aşağıda yorumlar kısmına yazabilirsiniz. 

9 Temmuz 2015 Perşembe

Australian National Anthem: Avustralya'nın Milli Marşı

Bugün Avustralya milli marşından bahsediyor ve onunla ilgili paylaşımlar yapıyor olacağım.

Advance Australia Fair 1984'de Avustralya ülkesinin milli marşı olarak ilan edilmiştir. Asıl 4 kıtalık kompozisyonu 1878'de Peter Dodds McCormack tarafından ortaya çıkarılmıştır.

1973 yılında milli marş için iki aşamali bir yarışma ilan edilmiştir. Bu yarışmanın ilkine 1400, ikincisine ise 1200 katılım olmuştur. Ancak bunların hiç biri yeterince beğenilmemiş ve marşın 'Waltzing Matilda', 'Advance Australia Fair' ve 'Song of Australia' şarkılarından seçilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Oylamada birinci sırayı Advance Australia Fair ve ikinciliği de Waltzing Matilda almıştır.

1974'te 'Advance Australia Fair' marş olarak kabul edilmiş fakat 1976'da tekrar 'God Save The Queen' ile değiştirilmiştir. Ancak, 1977'de tekrar bir oylama yapılmış, yine 'Advance Australia Fair' öncülüğü alınca, birkaç sene sonrasında sadece iki kıtası alınarak ve küçük degişiklikler yapılarak 19/04/1984 tarihinde tekrar milli marş olarak kabul ve ilan edilmiştir.

Aşağıda sizinle Avustralya milli marşını dinleyebileceğiniz bir videonun yanısıra marşın sözleri ve PDF seçenekleri bulunmakta. Dilediğinizi seçebilirsiniz.  ADVANCE AUSTRALIA FAIR

Australians all let us rejoice, 
For we are young and free; 
We’ve golden soil and wealth for toil; 
Our home is girt by sea; Our land abounds in nature’s gifts 
Of beauty rich and rare; 
In history’s page, let every stage 
Advance Australia Fair. 
In joyful strains then let us sing, 
Advance Australia Fair. 

Beneath our radiant Southern Cross 
We’ll toil with hearts and hands; 
To make this Commonwealth of ours 
Renowned of all the lands; 
For those who’ve come across the seas 
We’ve boundless plains to share; 
With courage let us all combine 
To Advance Australia Fair. 
In joyful strains then let us sing, 
Advance Australia Fair.

Source

Avustralya'nın milli marşını PDF dosyası olarak görmek yahut çıktısını almak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz